Forsway förstärker styrelsen, tar in industriveteraner från telekom och global kapitalanskaffning

Göteborg, 2022-05-25: Forsway, en svensk leverantör av bredbandslösningar som kombinerar satellit- och telekomnät, har utsett två nya styrelseledamöter. Karin Thurberg och Siebren de Boer tillför väsentlig kompetens för Forsways globala tillväxtstrategi.

-“Vi är mycket glada att välkomna Karin Thurberg och Siebren de Boer till Forsways styrelse,” säger Mats Andersson, Styrelseordförande. Deras kompetens och erfarenheter från branschledande företag inom telekom- och finanssektorn kommer att generera nya värdefulla insikter och vägledning för våra expansionsplaner.”

Karin Thurberg: -“Forsways unika lösning erbjuder kostnadseffektivt bredband till geografiska områden i världen, där befintliga telekomaktörer helt enkelt inte kan möta marknadens behov. Kombinationen av satellit och telekomnät skapar helt nya möjligheter att koppla upp de fyra miljarder människor i världen som saknar bredband, och därmed effektivt tackla det digitala utanförskapet. Jag ser fram emot att arbeta med teamet för att driva Forsways fortsatta expansion på både etablerade och framväxande marknader.”

Siebren de Boer: – ”På kapitalmarknaden finns en ständigt växande efterfrågan på investeringsmöjligheter i framtidsorienterade kommunikationslösningar med lovande marknadspotential. Forsway tar steget in i det internationella ekosystemet för bredbandstjänster vid rätt tidpunkt, och vi möter ett växande intresse från olika kundgrupper globalt. Vi kapitaliserar nu företaget för att snabbt kunna möta marknadens efterfrågan. Jag är stolt över möjligheten att få bidra till Forsways globala tillväxt.”      

Karin Thurberg: Karin tillför gedigen affärsmässig och teknisk expertis från telekomindustrin. Hon har en position som Chief Product Officer på JonDeTech Sensors, ett svenskt sensorteknologiföretag. I rollen som produktchef inom Radio Access Networks vid Huawei Technologies Sweden bidrog hon till den snabba utrullningen av 4G och 5G i Europa. Hon har haft ledande befattningar inom försäljning och produktutveckling på Ericsson, både i Sverige och internationellt.

Karin har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, Stockholm och en Executive MBA från Uppsala universitet.        

Siebren de Boer: Siebren har bred erfarenhet av aktie-, förvärvs- och integrations-processer och är nytillträdd CFO för Billo. I rollen som CFO för Ljusgårda, en startup inom hortisontalodling, ledde han flera kapitalanskaffningsrundor. Som finansdirektör för NEP Europa, ledande leverantör av broadcast- och streamingservices, ledde han det finansiella arbetet i samband med europeiska företagsförvärv.

Siebren har en MBA från Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna. 

—-

Om Forsway Scandinavia AB

Forsway’s market leading products and technology solutions combines satellite with existing telecom networks enabling broadband services for large demographics of users in underserved markets lacking reliable internet access. Forsway’s unique solutions eliminate the need to deploy additional network infrastructure, creating significant time and cost savings for operators and service providers.

The Forsway Xtend ecosystem is a complete toolkit and cost-effective hybrid satellite extension challenging the traditionally high cost of connecting hard-to-reach, underserved markets – rural areas in both emerging and established markets. Xtend is designed to remove the complexity of rolling-out satellite broadband to regions with limited infrastructure and monetize unused operator bandwidth. Learn more at www.forsway.com and follow us on LinkedInTwitterFacebook and YouTube.

Forsway Scandinavia mediakontakter
Leslie Johnsen
Kommunikationsdirektör
Mob: +47 41 45 80 43
Email: leslie.johnsen@forsway.com

Mats
Styrelseordförande
Mob: +46 70 956 02 16
Email: mats.andersson@forsway.com