Eliminera den digitala klyftan: Svensk satellitpionjär talar på toppmötet ”Framtidens uppkoppling” i Phoenix

SACC Toppmöte 2021, Phoenix, Arizona, 1 november 2021: Forsway, en ledande svensk leverantör av innovativ mjukvara för satelliter och hybrid-terminaler för satellitkommunikation, deltager i 2021 års upplaga av ”Framtidens uppkoppling” i Phoenix, USA. Ordföranden Mats Andersson kommer att dela med sig av det senaste inom bredband och banbrytande trender som kan bidraga till en minskning av den digitala klyftan på landsbygden världen runt, inklusive stora områden i USA. 

Satellitpionjären Mats Andersson ansluter till ledande talare från globala företag som Ericsson, Facebook och Deloitte, framstående experter inom ekonomisk utveckling, branschledare och regionala aktörer från hela USA. Tunga organisationer, inklusive Sveriges ambassad i USA, Polestar, Einride, Arizona State University och Thunderbird School of Management stödjer evenemanget.

  • Svensk-Amerikanska Handelskammarens (SACC) toppmöte What’s next: The Future of Connectivity, Mobility, and the Workforce of Tomorrow”.
  • 2 november, 09:30 – 09:45 MST (17:30-17:45 svensk tid), talar Forsways ordförande Mats Andersson om konkreta lösningar för att eliminera den digitala klyftan. Det Stora Lyftet: Många svenska företag har lösningen för att eliminera den digitala klyftan – inte bara Ericsson; Det finns många spännande start-ups. 

– ”Den nya HTS (High Throughput Satellites) GEO och LEO satellitteknologin börjar nu driva ned bredbandspriserna ordentligt (liksom prisreduktionen inom mobilvärlden på 90-talet)” säger Andersson. ”En kombination av denna omvälvande trend och lågkostnads hybrid-terminaler / teknologi kan ändra spelplanen för regioner som tidigare inte haft råd med pålitlig internet-uppkoppling. För oss som tar snabba uppkopplingar 24/7 som en självklarhet kan detta verka konstigt.”

– ”Jag ser verkligen fram emot att få deltaga i detta unika brainstorming-evenemang om framtidens uppkopplingar. Svensk-Amerikanska Handelskammaren har 115 års erfarenhet av att underlätta och stödja affärsförbindelser mellan USA och Sverige och nu har de samlat en imponerande grupp av experter som kan ta sig an dessa dagsaktuella ämnen.”

Stöd till bredband för de som saknar tillförlitlig uppkoppling
Inom den del av programmet som handlar om bredband kommer Mats Andersson att tala om hur man kan ”Eliminera den digitala klyftan”. Han kommer att dela med sig av erfarenheter från att överkomma hindren i de dåligt uppkopplade områdena och visa på hur man kan utnyttja de nya möjligheterna som öppnats upp med bredband via satellit, kombinerat med den existerande markbundna infrastrukturen. Detta kan göra bredband överkomligt för de 4 miljarder som saknar eller har dålig uppkoppling, vilket kan bidraga till tillväxt och tillgång till viktiga tjänster.

– ”Forsway jobbar redan nära ihop med lokala partners och regionala experter på marken i Arizona för att sätta upp test-installationer med billiga, pålitliga satellituppkopplingar inom områden som idag saknar tillförlitligt bredband. Forsways unika koncept för hybrid-uppkoppling är ett riktmärke för hur man kopplar upp områden med bristfälligt bredband i både utvecklings- och industrialiserade marknader.”

Om talaren
Mats Andersson är ordförande i Forsway Scandinavia, Satcube och MUMIMO AB och styrelsemedlem i Wyld Networks. Erfarenheter från över 30 års ledarskap inom satellit- och telekom-branscherna omfattar bl a flera tekniska och chefspositioner inom Ericsson. 2006 tog han rollen som VD för teknik start-up företaget Bluetest AB i Göteborg. Under hans ledarskap växte Bluetest till att bli världens ledande MIMO Over-The-Air (OTA) testföretag. Mats har tre universitetsutbildningar (teknisk licentiat, civilingenjör och fil kand). 2014 grundade han MUMIMO AB, ett företag som fokuserar på innovation och affärsutveckling för små och stora wireless-företag och som erbjuder spjutspets-expertis och nyskapande strategier för 5G och nya teknologier.

Om Forsway Scandinavia AB
Forsways nyskapande hybrid-HW och teknologi kombinerar satellit med befintliga markbundna teknologier och gör det möjligt att erbjuda bredband i de stora områden där det idag saknas tillförlitliga uppkopplingar. Företagets unika lösningar gör det möjligt att erbjuda förbättrat bredband utan att investera i ny infrastruktur vilket medför stora tids- och kostnadsbesparingar för operatörer och tjänsteleverantörer.

Forsways Xtend ekosystem är en komplett uppsättning verktyg och en kostnadseffektiv hybridlösning för att med satellit förstärka befintliga accessnät där det traditionellt varit dyrt att erbjuda bredband, i glesbygd, utvecklingsländer eller fickor av dålig täckning i industrialiserade marknader. Xtend har utvecklats för att undanröja komplexiteten i att rulla ut bredband över satellit i regioner med bristfällig infrastruktur. Lösningen ger också satellitoperatörer en ny möjlighet att generera intäkter från outnyttjad kapacitet.

Läs mer på www.forsway.com, och följ oss på on LinkedIn TwitterFacebook och YouTube.

Forsway Scandinavia, media kontakt:
Leslie Johnsen
Communications Director
Mob: +47 41 45 80 43
Email: leslie.johnsen@forsway.com
Visit: www.forsway.com